نوشته ها برجسب شده در “بازیگری در کاشان”

  • Charlie Chaplin in the Shoe-Eating Scene from .

    بازیگری

    بازیگری آشنایی با رشته بازیگری: این رشته با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و ارائه آموزش‌های کاربردی موردنیاز در عرصه بازیگری، جهت همکاری با مراکزی چون سینمای حرفه‌ای، صدا و سیما، شرکت‌های فیلمسازی و تبلیغاتی،…